JLM Valve saver Fluid 500ml

JLM Valve saver Fluid 500ml

Dubbelklik op bovenstaande afbeelding om volledige foto te bekijken

Zoom Uit
Inzoomen

Beschikbaarheid: In voorraad

€ 13,90

Details

Voorkom defecten en hoge reparatiekosten met JLM Valve Saver Fluid. Zoals de naam al doet vermoeden, zijn de componenten van benzinemotoren ontworpen om op benzine te rijden. Dankzij de financiële en ecologische voordelen hebben veel auto's op de weg ook een gassysteem. LPG of aardgas verbrandt alleen in de motor bij veel hogere temperaturen dan benzine. Dit betekent dat de componenten in een LPG-motor zwaarder worden belast dan componenten die alleen op benzine werken.

Benzine bevat ingrediënten voor smeren en koelen om de componenten in de motor te beschermen. Autogas is schoner dan benzine, omdat het geen smeermiddel bevat. Het gevolg is dat componenten zoals kleppen en klepzittingen die in contact komen met gas niet of onvoldoende worden gesmeerd en gekoeld en daarom veel sneller worden versleten.

JLM heeft Valve Saver Fluid ontwikkeld speciaal voor auto's die op LPG rijden en om de onderdelen van de motor te beschermen. JLM Valve Saver Fluid bevat een hoge concentratie aan smeer-, reinigings- en koeladditieven en biedt daardoor de beste bescherming tegen overmatige slijtage.

JLM Valve Saver Fluid wordt geproduceerd en continu verbeterd tot standaarden uit de nieuwste stand van de techniek in de automobielindustrie. De nieuwste en meest geavanceerde additievenpakketten in onze Valve Saver-vloeistof reinigen en beschermen niet alleen de inlaatklep en klepzitting, maar ook de uitlaatklep en de zitting.

& nbsp;

Verzending naar Benelux en Duitsland & euro; .8.50

Verzending naar andere EU-landen & euro; .25, - & euro; .25, -

Prevent breakdowns and high repair costs with JLM Valve Saver Fluid. As the name suggests, the components of petrol engines are designed for running on petrol. Thanks to the financial and environmental advantages, many cars on the road also have a gas system. LPG or natural gas only combusts in the engine at much higher temperatures than petrol. This means that the components in an LPG engine are more heavily loaded than components that run on petrol alone.

Petrol contains lubricating and cooling ingredients to protect the components in the engine. Autogas is cleaner than petrol because it does not contain any lubricating ingredients. The result is that components such as valves and valve seats that come into contact with gas are not or are insufficiently lubricated and cooled and therefore become worn much more quickly.

JLM has developed Valve Saver Fluid especially for cars that run on LPG and to protect the parts of the engine. JLM Valve Saver Fluid contains a high concentration of lubricating, cleaning and cooling additives and thereby offers the best protection against excessive wear.

JLM Valve Saver Fluid is manufactured and continuously improved to standards from the latest state of the art in the motor vehicle industry. The latest and most highly advanced additives packages in our Valve Saver Fluid clean and protect not only the intake valve and valve seat, but also the exhaust valve and seat.

 

Shipping to Benelux and Germany €.8.50

Shipping to other EU Countries €.25,-